Obchodní podmínky internetového obchodu www.kosmetika-příroda.cz,

Ivana Vanko
Brodská 2005/75
591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 64420841 dále jen „prodávající“

 

Vymezení pojmů           

- "prodávající, dodavatel":  www.kosmetika-priroda.cz . Ivana Vanko, Brodská 2005/75, Žďár nad Sázavou, 591 01, IČO: 64420841

- "kupující," nebo také ("objednatel“)

- "zboží":  položky specifikované v objednávce (daňovém dokladu)

Upozorňuji, že informace zveřejněné na výše uvedených webových stránkách jsou poskytovány pouze pro informační účely a nenahrazují rady kvalifikovaného lékaře.

Uzavření kupní smlouvy

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami provozovatele internetového obchodu. Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Toto potvrzení je rozesíláno automaticky a má pouze informativní charakter a nemusí automaticky znamenat přijetí Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy.  Pokud kupujícímu kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu nedojde, je třeba prodávajícího kontaktovat. Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

Ceny zboží

Všechny ceny uvedené na našem e-shopu jsou včetně DPH a jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

E-shop je určen pouze pro obchodování v rámci České republiky.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude odesláno do 5 - ti pracovních dnů od potvrzení objednávky. Obvykle je to však v den přijetí objednávky nebo  následující den. V případě, že některé položky objednaného  zboží nejsou momentálně skladem, ale jsou již na cestě k dodavateli, může se doba expedice prodloužit  až o 7 pracovních dnů obvyklé doby expedice. Zpravidla v takovémto případě, je e-shopem kupující kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

Způsoby úhrady objednaného zboží

  • bankovním převodem na účet  e – shopu : číslo 4405342349/0800. Při platbě bankovním převodem je nutné počítat s dobou převodu financí mezi finančními ústavy (každá banka má jinou dobu). Vyřízení objednávky bude následovat okamžitě po připsání platby za objednané zboží na výše uvedený účet.
  • V případě, že kupující bude požadovat výměnu za jiné zboží, bude kupujícímu opět účtováno poštovné, případně doběrečné za opětovné odeslání zboží.

Doprava

U zásilek našeho e – shopu účtujeme pouze poštovné, balné není účtováno.

U objednávek zboží v celkové hodnotě  1000,- Kč s DPH a vyšší  poštovné hradí prodávající. Cena se počítá z celkové částky po započtení veškerých slev.

U objednávek zboží v celkové hodnotě do 1000,- Kč je účtováno poštovné takto:

·         Česká pošta, balík do ruky - 99,- Kč při platbě převodem na účet  a  134,- Kč, při platbě dobírkou v hotovosti přepravci při doručení;

·         Přepravní společnost DPD, 95,- Kč, při platbě převodem na účet  a 122,- Kč, při platbě dobírkou v hotovosti přepravci při doručení;

·         Zásilkovna - vyzvednutí zásilky ve výdejním místě - 58,- Kč, při platbě předem na účet a 72,- Kč, při platbě dobírkou v hotovosti ve výdejním místě.

Při využití služeb České pošty v případě, že nebude kupující na adrese uvedené v objednávce k zastižení při dodání, bude o možnosti vyzvednutí zásilky na poště informován oznámením o uložené zásilce. Doba uložení na poště je max. 7. kalendářních dnů. Pokud si kupující do výše uvedené doby zásilku nevyzvedne, zásilka bude odeslána zpět prodávajícímu. V případě, že bude chtít kupující poslat zboží opětovně, budou mu účtovány další náklady  spojené s opětovným odesláním vybraného zboží.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 – ti dnů od převzetí zboží, v případě, že byla smlouva uzavřena  prostředky elektronické komunikace – prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na www.kosmetika-priroda.cz, popřípadě telefonickým hovorem, nebo písemnou objednávkou doručenou na adresu dodavatele. Kupující je v takovém případě povinen zboží vrátit úplné, nepoškozené, ve stavu a v hodnotě v jakém zboží převzal, a to včetně veškeré se zbožím související dokumentace. Od smlouvy  nelze odstoupit v případě, že kupující zboží, které bylo hygienicky uzavřeno, otevřel (porušení papírové pečeti), nebo i částečně  spotřeboval. V internetovém e-shopu provozovaném na www.kosmetika-priroda.cz se to týká zejména hygienicky uzavřených krémů a přípravků.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu formou jednostranného právního jednání, a to formou písemného odstoupení od smlouvy adresovaného prodávajícímu, nebo  e-mailem. Určující v případě odstoupení od smlouvy je datum odeslání zboží zpět prodávajícímu. Dodavatel si vyhrazuje právo nepřevzít  vrácené zboží, odběratelem ve lhůtě stanovené  pro vrácení zboží, odběratelem dodavateli zaslané na dobírku. V případě vrácení poškozené zásilky během dopravy k prodávajícímu jde náhrada škody na vrub kupujícího. Doporučujeme proto, kupujícímu zboží před odesláním pojistit. Případné nárokování pojistného plnění je tedy v tomto případě na kupujícím. V takovémto případě pojistné plnění obdrží kupující a prodávající  je zbaven povinnosti vracet jakékoli finanční nebo jiné vyrovnání z důvodu nenavrácení zboží v původním nepoškozeném stavu. Zboží tak zůstane kupujícímu bez nároku na vrácení peněz.                 Po obdržení vráceného zbožím lhůtě, Vám bude vrácena zpět odpovídající částka a to bankovním převodem na Váš účet neprodleně  (nejpozději však do 14 dnů od vrácení zboží). Poplatky za poštovné/balné se nevrací.

Záruční doba

Záruční doba je  stanovena v souladu s Obchodním zákoníkem na 24 měsíců od data výroby zboží. U kosmetických přípravků je nutno vždy dbát na doporučení výrobce, které je na výrobku zpravidla uvedeno slovy: "Spotřebujte nejlépe do:"    U kosmetických přípravků, kde je minimální doba spotřeby delší než 30. měsíců, nemusí být datum doporučené spotřeby uvedeno. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebováním, nesprávným používáním výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním.                                                          Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. U oprávněných reklamací se prodávající zavazuje neprodleně  bezplatně  závadu odstranit (popř. vyměnit produkt za nový, nebo po vzájemné dohodě s kupujícím za obdobný produkt, nebo vrácení peněz).

Storno objednávky

Objednávky ze strany kupujícího lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je stav objednávky "Vyřizuje se" a zboží doposud nebylo dodavatelem k objednateli expedováno. Storno již odeslané objednávky se provádí zasláním e-mailu na adresu info@kosmetika-priroda.cz , nebo  telefonicky  na  číslo provozovatele e-shopu  +420 608 772 492. V případě storna objednávky je nutné, aby zákazník znal  informace o objednávce, tj. její číslo a identifikační údaje zákazníka.

Pokud není možné objednávku stornovat, lze zboží vrátit neporušené a bez známek užití či opotřebení do 14 dnů zpět prodávajícímu, a to bez udání důvodu (viz.odstoupení od smlouvy).

Ochrana osobních údajů 

Společnost www.kosmetika-priroda.cz  je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány ani pronajímány jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Odesláním objednávky kupující souhlasí se zpracováním a shromážděním jeho osobních údajů ve shora uvedeném smyslu.

 Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a změny těchto podmínek.
Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

Nákupní košík: prázdný
Celková cena: 0 Kč